PRODUKTŲ kategorijos

PRODUKTŲ KATEGORIJOS

UAB SISTEMA PRISTATYMAS

1. PREKIŲ PRISTATYMAS
1.1. Prekės pristatomos be atskiro suderinimo tik Lietuvoje. Prekių pristatymą į kitas šalis Pirkėjas su Pardavėju visais atvejais turi suderinti atskirai.
1.2. Prekių pristatymo paslauga, yra mokama ir priklauso nuo perkamos prekės dydžio ir svorio. E-parduotuvėje įsigyjamoms prekėms pristatymo kaina nurodoma pasirenkant pristatymo būdą.
1.3. Vienas užsakymas pristatomas tik vienu pristatymo adresu.
1.4. Prekių pristatymas gali trukti iki 33 (trisdešimt trijų) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
1.5. Preliminarią prekių pristatymo datą Pirkėjas pasirenka prekių užsakymo pateikimo metu pagal Pardavėjo pateiktas galimas pristatymo datas. Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių (didelis pristatymų kiekis ir pan.) gali pavėlinti pristatymo datą, laikydamasis Taisyklių 5.4 nustatytų terminų ir informavęs Pirkėją iš anksto.
1.6. Prieš pristatant prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas susisiekia su Pirkėju ir informuoja apie pristatymo detales. Prekės pristatomos Pirkėjui užsakant prekes nurodytu pristatymo adresu.
1.7. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Jei pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos apie tai informuoja Pardavėją.
1.8. Jeigu prekių pristatymo laiku Pirkėjo ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės ir tokiu atveju Pirkėjas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku, o už pirmąjį vežimą Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami. Dėl Pirkėjo kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Pirkėjui visais atvejais bus mokamas.
1.9. Perduodamas prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas pateikia Pirkėjui du sąskaitų už prekes egzempliorius, kurių vieną Pirkėjas pasirašęs grąžina Pardavėjui ar jo įgaliotajam atstovui. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje be pastabų, laikoma, kad prekės kartu su prekių instrukcijomis ir jų Garantiniais raštais yra Pardavėjo perduotos tinkamai, atitinka kiekį, kokybę ir asortimentą (įskaitant tinkamą modelį, dydį, spalvą, nesuteptos, tinkamose pakuotėse) ir Pirkėjo priimtos. Pirkėjui gali būti pateikiama tik elektroninė sąskaita Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu, o vietoj pasirašymo sąskaitoje – Pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas Pirkėjui gali pateikti pasirašyti elektroniniuose įrenginiuose – tai prilyginama pasirašymui sąskaitoje.
1.10. Prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas sąskaitoje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotoju atstovu patikrinti prekių kiekį, kokybę ir asortimentą, Nustačius tik pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
1.11. Nustačius prekių kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir (ar) asortimento, negali priimti, išskyrus, kai trūkumus galima pašalinti nekeičiant visos prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti sąskaitoje ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas privalo pažymėti sąskaitoje ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.
1.12. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir (arba) pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba naują pristatymo terminą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę ar sutikti su nauju pristatymo terminu, išskyrus, kai nėra pažeidžiamas Taisyklėse nustatytas maksimalus prekių pristatymo terminas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.