PRODUKTŲ kategorijos

PRODUKTŲ KATEGORIJOS

UAB SISTEMA PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
1.1. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas , kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę keisti ar grąžinti gali Taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.
1.2. Keisdamas ar grąžindamas kokybiškas prekes Pirkėjas privalo laikytis šių reikalavimų:
1.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje.
1.2.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neišpakuota, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugojusi vartojamąsias savybes, nesugadinta.
1.2.3. Grąžinama prekė turi būti visos ir tokios pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta Pirkėjo.
1.2.4. Keičiama ar grąžinama prekė turi būti su jos įsigijimą patvirtinančiais dokumentais (sąskaita, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašu, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekiu ir kt.).
1.3. Pardavėjas nepriima Taisyklių 7.3 reikalavimų neatitinkančių prekių ir prekių, taip pat negrąžina Pirkėjo už tokią prekę sumokėtų pinigų.
1.4. Keisdamas ar grąžindamas kokybišką prekę, Pirkėjas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, Pirkėjas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos.
1.5. Pinigai už grąžinamą prekę, atitinkančią Taisyklių 1.2 punkto reikalavimus, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
1.6. Keičiant ar grąžinant prekę, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pristatymo mokestis, pakartotinio pristatymo mokestis ir t.t.) negrąžinami.
1.7. Prieš keisdamas ar grąžindamas prekę Pirkėjas susisiekia su parduotuvės, kurioje įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +370 699 88076 arba elektroniniu paštu sistema@sistema.lt ir suderina prekės keitimo ar grąžinimo sąlygas.

2. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
2.1. E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių.
2.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisės aktuose nustatytas teises.
2.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu Pirkėjas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
2.4. Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
2.5. Prieš grąžindamas prekę Pirkėjas susisiekia su parduotuvės , kurioje įsigijo prekę, darbuotojais arba, jeigu įsigijo prekę elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +370 699 88076 arba elektroniniu paštu sistema@sistema.lt ir suderina prekės grąžinimo sąlygas.
2.6. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 1.4 nustatyta tvarka.